6-19216 6/0 Miami Surf Mix

6-19216 6/0 Miami Surf Mix

$2.40Price

6-19216 - 6/0 seed beads Miami Surf Mix, Japanese, 22gm/5" tube.